Philippe VAN HOOF & Marie-Joëlle VERSELE, Geassocieerde Notarissen te Sint-Truiden

 

Philippe VAN HOOF & Marie-Joëlle VERSELE

Geassocieerde Notarissen te Sint-Truiden

Instructies geven aan mijn omgeving met een zorgvolmacht

Wat als je op een dag zelf niet meer in staat bent om je vermogen te beheren of je belangen te behartigen? Een ongeval, ouderdom, een ziekte… We kunnen er allemaal het slachtoffer van worden. Met een zorgvolmacht kan je anticiperen op deze situatie. Je geeft als lastgever een opdracht aan één of meerdere lasthebbers om in jouw naam bepaalde handelingen te stellen, zonder tussenkomst van de rechter. Zo beslis jij vandaag over het beheer van je vermogen en je persoon voor de dag dat het zelf niet meer lukt.

Meer informatie over de zorgvolmacht vind je in deze rubriek.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .